KONCEPT BOBATH - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Bobath konceptRedakce Choice
Reyeův syndrom
Reyeův syndrom
Koncept Bobath je vhodný zejména pro lidi, kteří mají motorické poruchy v důsledku neurologických onemocnění. Jedná se o možnost léčby ke zmírnění stávajících příznaků. Může být použit u kojenců