DISEMINOVANá INTRAVASKULáRNí KOAGULOPATIE - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Diseminovaná intravaskulární koagulopatieRedakce Choice
Actinomycosis
Actinomycosis
Diseminovaná intravaskulární koagulopatie je porucha koagulace a stav ohrožující život, který je spojen s tendencí ke krvácení. Spouštěče onemocnění jsou rozmanité a sahají od traumatu po karcinom. Prognóza a terapie