KARDIOVERZE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

KardioverzeRedakce Choice
Actinomycosis
Actinomycosis
Kardioverze je obnovení normálního sinusového rytmu a frekvence za přítomnosti závažné srdeční arytmie. Ve velké většině případů má kardioverze způsobit fibrilaci síní