VALPROATE - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

ValproateRedakce Choice
Reyeův syndrom
Reyeův syndrom
Valproate se v medicíně široce používá k prevenci záchvatů při epilepsii. Kromě toho se často používá jako profylaktická fáze u bipolárních nemocí a schizoafektivních psychóz.