CO-TRIMOXAZOL - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

Co-trimoxazolRedakce Choice
Regenerace
Regenerace
Koktrimoxazol je antibiotické kombinované léčivo, které je tvořeno antibiotickým trimethoprimem a sulfonamid sulfamethoxazolem ve fixním poměru jedna ku pěti. Lék inhibuje biosyntézu tetrahydrofolu v bakteriích