• Tuesday June 2,2020

vzdělání


Alkohol u dětí a dospívajících

Alkohol u dětí a dospívajících

Mladí lidé, kteří opouštějí rodičovský domov a přecházejí do společnosti jako nezávislí členové, jsou neustále v konfliktu se svým novým prostředím. V boji za tuto nezávislost odmítají poučení ve stejné míře, jako napodobují modly. Často se orientují na takové vlastnosti, které se jim jeví jako zvláštní vyjádření dospělosti a privilegia dospělých. Ale protože jejich prostředí samo o sobě ne

Alkohol u dětí a dospívajících

Alkohol u dětí a dospívajících

Mladí lidé, kteří opouštějí rodičovský domov a přecházejí do společnosti jako nezávislí členové, jsou neustále v konfliktu se svým novým prostředím. V boji za tuto nezávislost odmítají poučení ve stejné míře, jako napodobují modly. Často se orientují na takové vlastnosti, které se jim jeví jako zvláštní vyjádření dospělosti a privilegia dospělých. Ale protože jejich prostředí samo o sobě ne