HISTOLOGIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

histologieRedakce Choice
Ztuhlý krk (meningismus)
Ztuhlý krk (meningismus)
Histologie je studium lidské tkáně. Tento termín se skládá ze dvou termínů z řeckého a latinského jazyka. „Histos“ znamená v řečtině „tkáň“ a „loga“ znamená „výuku“ v latině.