INFEKČNí ONEMOCNĚNí - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

InfektologieRedakce Choice
Poškrábaný krk
Poškrábaný krk
Infektologie je studium nemocí způsobených mikroby a parazity. Disciplína zahrnuje diagnostiku, terapii a profylaxi napadení bakteriemi, viry, houbami a parazity. Úkolem oddělení je také výzkum