LATENCE PERIOD - FUNCTION, TASK & DISEASES - KRPERPROZESSE

LatenceRedakce Choice
Alkoholické onemocnění jater
Alkoholické onemocnění jater
Neurologická latence je doba mezi podnětem a stimulační odpovědí. Jeho trvání se proto rovná rychlosti nervového vedení. V medicíně může latence znamenat také dobu mezi kontaktem se škodlivou látkou a