TERBINAFIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

TerbinafinRedakce Choice
Alkoholické onemocnění jater
Alkoholické onemocnění jater
Účinná látka terbinafin se používá k léčbě plísňových onemocnění. Nápravu lze použít místně i systémově.