VAGINáLNí NáTĚR - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Vaginální stěrRedakce Choice
Affodill
Affodill
Vaginální výtěr je výtěr vaginální stěny, který v případě potřeby provádí gynekolog. Používá se k určení současného stádia cyklu a diagnostiky nemocí, které ovlivňují vagínu, a nelze je srovnávat