VANCOMYCIN - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

VancomycinRedakce Choice
Enchondrální osifikace
Enchondrální osifikace
Vancomycin je glykopeptidové antibiotikum. Používá se, když jiná antibiotika již nejsou účinná kvůli rezistenci bakterií.