PŘETRVáVAJíCí VEGETATIVNí STAV (APALICKý SYNDROM) - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Vegetativní stav (apalický syndrom)Redakce Choice
motivace
motivace
Pokud většina nebo všechny mozkové funkce selhávají, ale funkce mozkového kmene, diencephalonu a míchy zůstávají, označuje se to jako přetrvávající vegetativní stav nebo apalický syndrom (PVS).