HYBRIDIZACE IN SITU - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Hybridizace in situRedakce Choice
Slza zadního křížového vazu
Slza zadního křížového vazu
Hybridizace in situ je metoda pro detekci chromozomálních aberací. Některé chromozomy jsou označeny fluorescenčními barvivy a vázány na DNA sondu. Tato technika se používá k prenatální diagnostice